Reklamace

Záruční doba je 24 měsíců, pokud není u konkrétního výrobku uvedeno jinak, a začíná běžet ode dne převzetí zboží spotřebitelem.

 

Postup:

1. Zboží pečlivě zabalte, tak aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

2. Vytiskněte a vyplňte reklamační formulář, který přiložíte do balíčku k reklamovanému zboží.

3. Balík zašlete na adresu:

ZAZZA, s.r.o. 
Bucharova 2657/12 Budova C
158 00 Praha
Česká republika

4. Po prohlédnutí zboží určíme způsob vyřízení reklamace. V případě potřeby, zašleme zboží na odborné posouzení autorizované osobě.

 

Podrobný postup najdete v reklamačním řádu.