Povinné informace

Poskytovatel služeb:

ZAZZA, s.r.o.,
sídlo Petöfiho 4, 080 01 Prešov, Slovenská republika
poštovní adresa ZAZZA, s.r.o., P.O. BOX 131, 080 01 Prešov, Slovenská republika
IČO: 47 336 871, DIČ: 2023824770, IČ DPH: SK2023824770

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, vložka číslo 28409 / P
e-mail: info@ZAZZA.cz
tel .: +420 277 279 970

 

Orgán dohledu:

Inspektorát SOI pro Prešovský kraj
Obránců míru 6, 080 01 Prešov 1, Slovenska republika
obor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
tel. č .: 051/7721 597
fax č .: 051/7721 596
e-mail: pr@soi.sk